147 Renovering av yttervegg

147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (1)
147 Renovering av nordvestvegg. Underliggere på vei opp. Aleksander Moen.
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen (3)
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen.
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen (2)
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen.
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen (1)
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (12)
147 Renovering av nordvestvegg. Vannbrett over vindu. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (11)
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (10)
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (9)
147 Renovering av nordvestvegg. 100mm etterisolering på utsiden av tømmerveggen. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (8)
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (7)
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (6)
147 Renovering av nordvestvegg. Veggen tettes for mus og vind i bunn. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (5)
147 Renovering av nordvestvegg. Veggen rettes med lange distanseskruer. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (3)
147 Renovering av nordvestvegg. Tidligere skadedyr i veggen ble kontrollert av et skadedyrfirma. Aleksander Moen.

 

147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (2)
147 Renovering av nordvestvegg. Gammel kledning er fjernet. Aleksander Moen.