141 Oppgradering av enebolig

Totalrenovering av enebolig på Oredalsåsen i Fredrikstad.

 Utgraving av kjeller

141 Støping av kjellergulv del 2.

 

141 Støping av kjellergulv del 2. Karlsson er fornøyd med gjennomføringen.

 

141 Støping av kjellergulv del 2.

 

141 Støping av kjellergulv del 2.

 

141 Støping av kjellergulv del 2.

 

141 Klart til støp.

 

141 Klart til støp.

 

141 Støping av gulv i kjeller. Isolering, plast, armering, varmekabel samt forskaling til nedsenk i gulv i bad og badstue er på plass. Klart til støp.

 

141 Støping av gulv i kjeller. Teknisk rom.

 

141 Støping av gulv i kjeller.

 

141 Støping av gulv i kjeller.

 

141 Plast og teip før støp. Alle gjennomføringer teipes med Siga Rissan.

 

141 Plast og teip før støp. Alle gjennomføringer teipes med Siga Rissan.

 

141 Ny bæring kjeller.

 

141 Isolering av gulv. Gulv i teknisk rom støpes først for å stabilisere pipa.

 

141 Isolering av gulv.

 

141 Ny bæring kjeller.

 

141 Ny bæring kjeller. Fundament til søylepunkt.

 

141 Isolering av gulv. Nye vann og avløpsrør legges i gulvet før støp.

 

141 Isolering av grunn med Jackon Super EPS. Her har vi understøpt de delene av veggene som ble undergravd ved utgraving av kjelleren.

 

141 Isolering av grunn med Jackon Super EPS.

 

141 Utgraving av kjeller. Nytt avløp.

 

141 Utgraving av kjeller.

 

141 Utgraving av kjeller.

 

141 Utgraving av kjeller.

 

141 Utgraving av kjeller.

 

141 Radonlufting. Det blir lagt ned drensrør koblet til radonbrønn for å kunne etablere radonlufting ved behov.

 

141 Radonlufting.

 

141 Demontering av bærevegg. Ny drager jekkes på plass.

 

141 Demontering av bærevegg.

 

141 Demontering av bærevegg. Midlertidig vegger blir satt opp på hver side av bærevegg som skal demonteres.

Taksten

 

141 Tak er komplett, bare resten igjen.

 

141 Fugen skjæres når den har tørket.

 

141 Mønesten legges butt i butt og fuges i skjøtene.

 

141 Tetting av møne med mønerull.

 

141 Legging av taksten.

 

141 Taksten av typen Zanda Minster legges i forbandt.

 

141 Flat taksten krever mye plass ved mottak, da man ikke kan stable flere enn to stk i høyden.

 

141 Mottak av sten. Nydelig vær for mottak av sten. Bærere var Marit, Mattias, Bjørn, Jojo og Aleksander.

 

Undertak

141 Gavlutstikk.

 

141 Lekter og sløyfer.

 

141 Sløyfer og forsterkning takstoler.

 

141 Tetting rundt pipe.

 

141 Underbeslag gradrenne. Undertaksduk teipes mot underbeslag.

 

141 Underbeslag gradrenne.

 

141 Løsning lufttetting gesims.

 

141 Lufttetting raft. Siga Primur brukes i overgang mellom takduk og veggduk for å danne lufttett sjikt.

 

141 Lufttetting raft. Siga Primur brukes i overgang mellom takduk og veggduk for å danne lufttett sjikt.

 

141 Raft. Løse takutstikk monteres.

 

141 Raft. Løse takutstikk monteres.
141 Lufttetting raft.

 

141 Lufttetting raft.

 

Isolering av loft.

141 Isolering loft. Noe av den originale isolasjonen som var i god stand ble gjenbrukt mellom ny isolasjon. Totalt ble det isolert 400 mm.

 

141 Isolering loft.

 

141 Isolering loft. Det ble isolert helt opp mot taktro. Oppe på taktro er det brukt en kombinert undertak og vindsperreduk.

 

141 Isolering loft. Grad.

 

141 Isolering loft. Raftet blir isolert med Glava Extrem 32 for å få best mulig U-verdi på taket.

 

141 Isolering loft.

 

141 Isolering av loft. Raft.

 

141 Isolering loft. Raft.

 

Riving av tak.

141 Riving av tak.

 

141 Riving av tak.

 

141 Oredalsåsen 13. Rigg.