154 Ny lufting og isolering av loft

Enebolig i Fredrikstad fra 70-tallet som trenger en energioppgradering. På loftet ligger det et lag sammentrykt rockwool isolasjon og lufting som er svært begrenset.

154 Eksisterende isolasjon og raftepapp ble fjernet. Raftepappen var stort sett klemt opp til sutaket, dermed var minimalt av luftingen intakt.

 

154 Ved fjerning av isolasjonen, kom dampsperren til syne.

 

154 Lekter skrues til overgurtene for å lage spikerslag til asfaltplaten.

 

154 Ny luftespalte blir bygd av asfaltplater, da dette gir en solid løsning som er enkel å tette og sikrer en stabil bredde på luftespalten.

 

154 Asfaltplatene fuges mot takstolen for å tette mot luftlekkasjer inn i isolasjonen.

 

154 Kartlegging av hull i eksisterende dampsperre.

 

154 Teiping av synlige hull i eksisterende dampsperre på loft.

 

154 Når luftingen er på plass og dampsperren er tettet, kan isoleringen begynne.

 

154 Det isoleres 100mm mellom undergurtene og 150mm over undergurtene, totalt 250mm Glava extrem 32. Jeg velger å klargjøre for et lag til med 150mm isolasjon, da det vrient å komme til ytterst mot luftingen i ettertid. Dette taket får da en gjennomsnittlig u-verdi på 0,144W/m²K. Da er det tatt hensyn til skråskjært sjikt ved raft.

 

154 Det isoleres med Glava extrem 32 som har noe av den beste lambdaverdien på markedet per dags dato, 0,32W/mK.

 

154 Trang og lite ergonomisk riktig arbeidsplass, men resultatet blir bra. Det ville vært enklere med blåseisolasjon, men isolasjonsverdien på matter er bedre enn løsull. Når man har begrenset høyde, vil dermed matter være en bedre løsning. Dette forutsetter at man er nøyaktig i tilpassingen slik at det ikke blir sprekker i isolasjonen.

 

154 Spikerslag til gulv på loft. Spikerslaget ble montert 150mm over isoleringen, slik at det er mulig å legge på 150mm med isolasjon ved en senere anledning.

 

 

154 Loftstrapp med utforing opp til toppen av gulvet på loftet.

 

154 Gulv.

 

154 Gulvet gir gode inspeksjons- og lagringsmuligheter.

 

154 Ny loftstrapp blir montert.

 

154 Ny loftstrapp ferdig montert.