116 Forskaling og støping av trapp til kjeller

Her var det behov for en ny trapp til kjelleren. Kunden ønsket en trapp i betong.

116 Støping av gulv i trapp. Aleksander Moen (2)
116 Støping av gulv i trapp. Det var minusgrader når vi støpte gulvet i bunn av trappen, så vi pakket inn med vintermatter og fyret med vifteovn.
116 Støping av gulv i trapp. Aleksander Moen (1)
116 Støping av gulv i trapp. Valgte å legge varmekabel i bunn av trappen for å hindre isdannelse på gulv og i sluk.
116 Forskaling og støping av trapp. Aleksander Moen (2)
116 Forskaling og støping av trapp. Betongen ble levert av Norbetong og trillet med trillebår inn i støpeformen. Aleksander Moen.
116 Forskaling og støping av trapp. Aleksander Moen (1)
116 Forskaling og støping av trapp. Veggarmering er forankret med ankermasse inn i eksisterende vegg med 10mm kamstål. Aleksander Moen.
116 Forskaling og støping av trapp. Aleksander Moen (6)
116 Forskaling og støping av trapp. Forskalingen ble bygd på en pute av pukk og 50mm xps. Aleksander Moen.
116 Forskaling og støping av trapp. Aleksander Moen (4)
116 Forskaling og støping av trapp. Aleksander Moen.
116 Forskaling og støping av trapp. Aleksander Moen (3)
116 Forskaling og støping av trapp. Aleksander Moen.
116 Forskaling og støping av trapp. Aleksander Moen (5)
116 Forskaling og støping av trapp. Aleksander Moen.

154 Ny lufting og isolering av loft

Enebolig i Fredrikstad fra 70-tallet som trenger en energioppgradering. På loftet ligger det et lag sammentrykt rockwool isolasjon og lufting som er svært begrenset.

154 Eksisterende isolasjon og raftepapp ble fjernet. Raftepappen var stort sett klemt opp til sutaket, dermed var minimalt av luftingen intakt.

 

154 Ved fjerning av isolasjonen, kom dampsperren til syne.

 

154 Lekter skrues til overgurtene for å lage spikerslag til asfaltplaten.

 

154 Ny luftespalte blir bygd av asfaltplater, da dette gir en solid løsning som er enkel å tette og sikrer en stabil bredde på luftespalten.

 

154 Asfaltplatene fuges mot takstolen for å tette mot luftlekkasjer inn i isolasjonen.

 

154 Kartlegging av hull i eksisterende dampsperre.

 

154 Teiping av synlige hull i eksisterende dampsperre på loft.

 

154 Når luftingen er på plass og dampsperren er tettet, kan isoleringen begynne.

 

154 Det isoleres 100mm mellom undergurtene og 150mm over undergurtene, totalt 250mm Glava extrem 32. Jeg velger å klargjøre for et lag til med 150mm isolasjon, da det vrient å komme til ytterst mot luftingen i ettertid. Dette taket får da en gjennomsnittlig u-verdi på 0,144W/m²K. Da er det tatt hensyn til skråskjært sjikt ved raft.

 

154 Det isoleres med Glava extrem 32 som har noe av den beste lambdaverdien på markedet per dags dato, 0,32W/mK.

 

154 Trang og lite ergonomisk riktig arbeidsplass, men resultatet blir bra. Det ville vært enklere med blåseisolasjon, men isolasjonsverdien på matter er bedre enn løsull. Når man har begrenset høyde, vil dermed matter være en bedre løsning. Dette forutsetter at man er nøyaktig i tilpassingen slik at det ikke blir sprekker i isolasjonen.

 

154 Spikerslag til gulv på loft. Spikerslaget ble montert 150mm over isoleringen, slik at det er mulig å legge på 150mm med isolasjon ved en senere anledning.

 

 

154 Loftstrapp med utforing opp til toppen av gulvet på loftet.

 

154 Gulv.

 

154 Gulvet gir gode inspeksjons- og lagringsmuligheter.

 

154 Ny loftstrapp blir montert.

 

154 Ny loftstrapp ferdig montert.

 

 

141 Oppgradering av enebolig

Totalrenovering av enebolig på Oredalsåsen i Fredrikstad.

 Utgraving av kjeller

141 Støping av kjellergulv del 2.

 

141 Støping av kjellergulv del 2. Karlsson er fornøyd med gjennomføringen.

 

141 Støping av kjellergulv del 2.

 

141 Støping av kjellergulv del 2.

 

141 Støping av kjellergulv del 2.

 

141 Klart til støp.

 

141 Klart til støp.

 

141 Støping av gulv i kjeller. Isolering, plast, armering, varmekabel samt forskaling til nedsenk i gulv i bad og badstue er på plass. Klart til støp.

 

141 Støping av gulv i kjeller. Teknisk rom.

 

141 Støping av gulv i kjeller.

 

141 Støping av gulv i kjeller.

 

141 Plast og teip før støp. Alle gjennomføringer teipes med Siga Rissan.

 

141 Plast og teip før støp. Alle gjennomføringer teipes med Siga Rissan.

 

141 Ny bæring kjeller.

 

141 Isolering av gulv. Gulv i teknisk rom støpes først for å stabilisere pipa.

 

141 Isolering av gulv.

 

141 Ny bæring kjeller.

 

141 Ny bæring kjeller. Fundament til søylepunkt.

 

141 Isolering av gulv. Nye vann og avløpsrør legges i gulvet før støp.

 

141 Isolering av grunn med Jackon Super EPS. Her har vi understøpt de delene av veggene som ble undergravd ved utgraving av kjelleren.

 

141 Isolering av grunn med Jackon Super EPS.

 

141 Utgraving av kjeller. Nytt avløp.

 

141 Utgraving av kjeller.

 

141 Utgraving av kjeller.

 

141 Utgraving av kjeller.

 

141 Utgraving av kjeller.

 

141 Radonlufting. Det blir lagt ned drensrør koblet til radonbrønn for å kunne etablere radonlufting ved behov.

 

141 Radonlufting.

 

141 Demontering av bærevegg. Ny drager jekkes på plass.

 

141 Demontering av bærevegg.

 

141 Demontering av bærevegg. Midlertidig vegger blir satt opp på hver side av bærevegg som skal demonteres.

Taksten

 

141 Tak er komplett, bare resten igjen.

 

141 Fugen skjæres når den har tørket.

 

141 Mønesten legges butt i butt og fuges i skjøtene.

 

141 Tetting av møne med mønerull.

 

141 Legging av taksten.

 

141 Taksten av typen Zanda Minster legges i forbandt.

 

141 Flat taksten krever mye plass ved mottak, da man ikke kan stable flere enn to stk i høyden.

 

141 Mottak av sten. Nydelig vær for mottak av sten. Bærere var Marit, Mattias, Bjørn, Jojo og Aleksander.

 

Undertak

141 Gavlutstikk.

 

141 Lekter og sløyfer.

 

141 Sløyfer og forsterkning takstoler.

 

141 Tetting rundt pipe.

 

141 Underbeslag gradrenne. Undertaksduk teipes mot underbeslag.

 

141 Underbeslag gradrenne.

 

141 Løsning lufttetting gesims.

 

141 Lufttetting raft. Siga Primur brukes i overgang mellom takduk og veggduk for å danne lufttett sjikt.

 

141 Lufttetting raft. Siga Primur brukes i overgang mellom takduk og veggduk for å danne lufttett sjikt.

 

141 Raft. Løse takutstikk monteres.

 

141 Raft. Løse takutstikk monteres.
141 Lufttetting raft.

 

141 Lufttetting raft.

 

Isolering av loft.

141 Isolering loft. Noe av den originale isolasjonen som var i god stand ble gjenbrukt mellom ny isolasjon. Totalt ble det isolert 400 mm.

 

141 Isolering loft.

 

141 Isolering loft. Det ble isolert helt opp mot taktro. Oppe på taktro er det brukt en kombinert undertak og vindsperreduk.

 

141 Isolering loft. Grad.

 

141 Isolering loft. Raftet blir isolert med Glava Extrem 32 for å få best mulig U-verdi på taket.

 

141 Isolering loft.

 

141 Isolering av loft. Raft.

 

141 Isolering loft. Raft.

 

Riving av tak.

141 Riving av tak.

 

141 Riving av tak.

 

141 Oredalsåsen 13. Rigg.

 

 

147 Renovering av yttervegg

147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (1)
147 Renovering av nordvestvegg. Underliggere på vei opp. Aleksander Moen.
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen (3)
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen.
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen (2)
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen.
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen (1)
147 Råtesikring kledning. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (12)
147 Renovering av nordvestvegg. Vannbrett over vindu. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (11)
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (10)
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (9)
147 Renovering av nordvestvegg. 100mm etterisolering på utsiden av tømmerveggen. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (8)
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (7)
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (6)
147 Renovering av nordvestvegg. Veggen tettes for mus og vind i bunn. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (5)
147 Renovering av nordvestvegg. Veggen rettes med lange distanseskruer. Aleksander Moen.
147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (3)
147 Renovering av nordvestvegg. Tidligere skadedyr i veggen ble kontrollert av et skadedyrfirma. Aleksander Moen.

 

147 Renovering av nordvestvegg. Aleksander Moen (2)
147 Renovering av nordvestvegg. Gammel kledning er fjernet. Aleksander Moen.

127 Nybygg Kullveien Halden

Ny enebolig på Kullveien i Halden

Gulv

127 Enebolig Kullveien. Etter flere forsinkelser er endelig dekket ferdig støpt og det er klart til å begynne tømrerarbeidet. Aleksander Moen
127 Enebolig Kullveien. Etter flere forsinkelser er endelig dekket ferdig støpt og det er klart til å begynne tømrerarbeidet. Aleksander Moen

 

127 Enebolig Kullveien. Utsparing til sluk. Aleksander Moen
127 Enebolig Kullveien. Utsparing til sluk. Aleksander Moen

 

127 Enebolig Kullveien. Radontetting. Aleksander Moen
127 Enebolig Kullveien. Radontetting. Aleksander Moen

 

127 Enebolig Kullveien. Radontetting og armering er ferdig, klart for varmekabler og gulvstøp. Aleksander Moen
127 Enebolig Kullveien. Radontetting og armering er ferdig, klart for varmekabler og gulvstøp. Aleksander Moen

 

127 Enebolig Kullveien. Rørlegger fullfører vann og avløp til badet i siste liten. Aleksander Moen
127 Enebolig Kullveien. Rørlegger fullfører vann og avløp til badet i siste liten. Aleksander Moen

 

127 Enebolig Kullveien. Ringmur er støpt og jeg har begynt å legge eps. Aleksander Moen
127 Enebolig Kullveien. Ringmur er støpt og jeg har begynt å legge eps. Aleksander Moen

 

127 Enebolig Kullveien. Ringmur. Aleksander Moen
127 Enebolig Kullveien. Ringmur. Aleksander Moen

 

127 Enebolig Kullveien. Tomten er endelig ferdig sprengt ut etter lang forsinkelse. Garasjen blir under huset og er støpt i betong. Aleksander Moen
127 Enebolig Kullveien. Tomten er endelig ferdig sprengt ut etter lang forsinkelse. Garasjen blir under huset og er støpt i betong. Aleksander Moen